Kiosken 

Kiosken er hovedsakelig åpen under treninger, litt avhengig av årstider og arrangementer.

Hvis det er noen som ønsker å hjelpe til i kiosken, slik at den kan ha oftere åpent (og dermed generere mer inntekt for klubben), vennligst ta kontakt! :-)


Banen
Hovedbanen er fra 2017 nå blitt D-godkjent med lengde på 670 meter.
Liten bane (50 -65-bane) er D-godkjent med lengde på ........ meter.


Banegodkjenning

Vennesla Motor klubb har to godkjente baner.

 • 'Hoved-banen' er godkjent som D-bane til 21 april 2025. Banen ble re sertifisert 21 april 2022 og er da godkjent i 3 nye år. Diplom fra NMF er dessverre ikke mottatt enda.
 • 'Lille-banen' er godkjent som D-bane til 21 april 2025.
 • Trykk på en av bildene under for PDF-versjon av godkjenningen.Trenings- og bane-reglement for Vennesla Motor klubb.

 • All åpen trening skal skje innenfor ordinære treningstider.
 • Alle fører og evt. foresatte skal skrive seg inn i treningsprotokollen, vise lisens, medlemskap og evt, betale Baneavgift (100,- ) før man starter trening. Dette gjøres hos Sikkerhetsleder. Førere under 16 år skal alltid ha med foresatt eller ansvarshavende.
 • Alle førere skal til enhver tid ha godkjent kjøre utstyr og motocrossykkel / Atv. Sikkerhetsleder kan kontrollere og avvise førere ved mangler på dette.
 • Foreldre, andre foresatte, mekanikere og andre må vise ansvar for sikkerheten under treningen og uten oppfordring stille som flaggvakt.
 • For hovedbane skal det alltid være flaggvakt ute på det store hoppet. Aktivitetsleder skal holde igjen trening til disse er på plass.
 • Er du ny på banen ta kontakt med Sikkerhetsleder (han har gul vest) for informasjon.
 • Kjøring i depo er strengt forbudt og vil medføre bortvisning ved gjentakelse etter at advarsel er gitt.
 • Utkjøring på bane skal alltid foregå ved innkjøring til bane h. side.
 • Avkjøring av bane skal alltid foregå ved innkjøring til bane v. side, gi tegn ved å løfte en hånd i været.
 • Kjøring utenom banetrase, avkorting av banetrase, kjøring i motsatt kjøreretning er strengt forbudt, ved brudd på dette vil vedkommende bli bortvist fra banen.
 • Alle førere og foresatte skal rette seg etter pålegg fra ansvarlig Sikkerhetsleder og styrets representanter.
 • Ved brudd på klubbens regler eller NMF`s regler kan medføre bortvisning fra området.Flaggvakt-regler for bruk av bane

Flaggvaktene er et krav fra NMF og Styret i klubben.
Alle foresatte har ansvar og plikt til å ta sin turn for at dette overholdes slik at vi kan ivareta sikkerheten til førerne på banen.
Sikkerhetsleder skal stanse kjøringen om dette ikke overholdes på en forsvarlig måte.

 1. Det skal være minimum 2 flaggvakter plassert på hoppene ute i banen før kjøring tillates.
 2. Flaggvaktene skal plassere seg på begge hoppene og det skal rulleres på å stå, blant alle foresatte på banen til enhver tid.